Archive for the ‘Og hvad med de ansattes ”miljø”?’ Category

Og hvad med de ansattes ”miljø”?

onsdag, februar 27th, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

”Flere patienter på sygehusene – uden at belaste miljøet”, lyder overskriften på en artikel på Danske Regioners hjemmeside. Det er da meget godt, tænker jeg… Men hvad med arbejdsmiljøet? Der var måske mindre at prale af?

Artiklen beskriver, hvordan det er lykkedes at minimere eksempelvis varme- og vandforbrug fra 2009 til 2011, samtidig med at aktiviteten på landets sygehus steg med over 10 %. Super! Vi skal selvfølgelig skåne miljøet så meget som muligt – selv slukker jeg alt lys bag mig, når jeg går gennem mit hjem. Til irritation for dem jeg glemmer i rummene bag mig. Men jeg bliver en smule bekymret for de ansattes ”miljø”. En stor smule faktisk. For selvom det nu i ny forskning er vist, at det med sandsynlighed ikke er kræftfremkaldende at være stresset, så er der unægtelig en hel del andre uønskede virkninger på stress. Og vi har i Danske Bioanalytikere kortlagt, at der er et svagt fald i antallet af bioanalytikere på sygehusene over de seneste år. Jeg er bioanalytiker, så jeg kan godt regne ud, hvad der sker, når aktiviteten sættes op, og antallet af bioanalytikere sættes ned – så bliver man unægtelig udsat for et større pres. Og hvis arbejdsmængden er større, end den enkelte kan overskue, så kan den øgede belastning munde ud i stress.
Det er desværre også, hvad jeg hører, når jeg er ude på besøg på laboratorierne, nemlig at arbejdspresset og arbejdsmængden er blevet skruet i vejret.
Det er en alvorlig situation, der ikke har til udsigt at blive forbedret - fremadrettet vil arbejdsbyrden være lige så stor – og givetvis større. Derfor er det enormt vigtigt, at have fokus på, hvordan denne øgede aktivitet imødegås. Uden at bioanalytikerne løbe hurtigere.
Jeg hører, at automatisering tager sin part – men ikke det hele. Ændrede arbejdsgange kan også løse noget – men heller ikke det hele. At få det øvrige hospitalspersonale til at have fokus på færre prøver kan også hjælpe, men hvad gør man ved den forhøjede belastning, der stadig er tilbage?
I arbejdsmiljøarbejdet på laboratorierne er det enormt vigtigt at have øget fokus på den stadigt stigende belastning for at forhindre, at de ansatte bukker under. Derfor er det oplagt, at I som ansatte spørger åbent:
Hvornår har emnet været dagsordensat på MED-møderne på vores laboratorium?
Hvilke konkrete løsninger på den øgede belastning er der senest taget initiativ til?
Hvad har arbejdsmiljøgruppen af ideer fremadrettet?
Og hvordan kan vi som ansatte selv være med til at komme med idéer?
Desuden vil det være super godt, hvis du herunder vil dele nogle af de tiltag, der virker på dit laboratorium. Det behøver ikke være en fuld pakke af løsninger, du kommer med - mange enkelte gode råd kan være med til at inspirere andre i deres arbejde med at forebygge, at den øgede belastning bliver til en uoverkommelig arbejdsbyrde. Derfor; del dine ideer, gode tiltag eller måske drømme herunder, så andre kan få gavn af dem.
Når du inspirerer andre, kan du være heldig, at de også inspirerer dig.

Hilsner fra Camilla Bjerre