Archive for the ‘Ytringsfrihed er din ret – brug den!’ Category

Ytringsfrihed er din ret – brug den!

mandag, januar 28th, 2013

Ytringsfrihed er din ret – brug den!

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Din afdeling er truet af lukning, fordi politikkerne vil lave besparelser. Men du ved som ansat, at det vil medføre et utal af uhensigtsmæssigheder for både borgere og ansatte. Uhensigtsmæssigheder som givetvis vil æde besparelsen op. Tager du bladet fra munden?
Givetvis ikke… En medlemsundersøgelse i FTF, hvor bioanalytikerne var en del af, viste nemlig, at hver anden ansat oplyser, at frygten for ”kammeratlige samtaler” eller fyringer fra arbejdsgiverne, får medarbejderne til at holde sig fra offentlige ytringer om kritisable forhold på arbejdspladsen.

Når hver anden har det sådan, medfører det, at de offentligt ansattes stemme i samfundsdebatten ikke bliver hørt, og debatten bliver ensidig. Ovennævnte beskrivelse af en lukning er blot et eksempel. Der er mange situationer, hvor politikerne (mere eller mindre velmenende) lægger op til ufrugtbare omstruktureringer, procedureændringer, der medføre forlængede og ikke som tilsigtet forkortede patientforløb, eller indførelse af uhensigtsmæssig dokumentation. Alle tiltag vil medføre, at vi som fagpersoner, vil være nødt til at ytre os for at højne det faglige niveau i debatten. Kun derved bliver det synligt, hvilke praktiske konsekvenser de politiske beslutninger har haft eller vil kunne få.

Når en mulighed for at tilkendegive sin holdning er til stede, er det nemmere, hvis man i forvejen kender til sine rettigheder. Så skal man nemlig ikke til at undersøge dem, inden man kommer med sit udspil. FTF’s undersøgelse viste nemlig også, at mere end to tredjedele ikke kender reglerne på deres arbejdsplads. Det har vi i Danske Bioanalytikere besluttet at lave om på, så derfor vil du i løbet af indeværende uge kunne læse om dine rettigheder på dbio.dk. Jeg lægger linket på som kommentar herunder, når det er færdigskrevet. Kort sagt er det Grundloven, der sikrer, at alle danskere har ret til at ytre sig – lokalt kan der dog være et regelsæt, som man måske skal være klar over. Men man skal dog ikke acceptere, hvis reglerne hindrer én i reelt at ytre sig. De overordnede regler er, at du må ytre dig, om lige det du vil, blot du tilkendegiver, at du ytrer dig på dine egne og ikke arbejdspladsens vegne. Dog må det du ytrer dig om ikke være usandt, groft, freds- og ærekrænkende eller fortroligt, ligesom vi jo heller ikke skal bryde vores tavshedspligt. Hvis man ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen hverken kræve, at man beder om tilladelse eller orienterer ledelsen forinden.

Men det er ikke ensbetydende med, at det er en dårlig ide at informere de parter, som kritikken handler om. Politikerne kan være vanskelige at få i tale, men hvis emnet er om ens egen arbejdsplads, vil det i mange tilfælde være fornuftigt at informere ledelsen. Der er jo også en hverdag efterfølgende, og det kan desuden være, at forholdene kan løses INDEN man sender sit læserbrev ud. Og det vil selvfølgelig være langt at foretrække. Derfor bør du forsøge at løse problemstillingen med de parter, der er involveret, og hvis det ikke går, så så skal du overveje med dig selv, om du stadig har mod på et læserbrev. Man skal jo altid være opmærksom på, at når man ytrer sig, kan der komme en modreaktion fra ledelse eller kolleger. Konsekvenserne af ens ytring er således ikke altid til at gennemskue.
Det kan også være en god ide at inddrage din tillidsrepræsentant, så hun er informeret om dine kritikpunkter eller dine ideer til forandringer. Måske kan hun endda hjælpe dig inden, ved at bringe din problemstilling op i MED- eller SU-systemet?

Men det er helt afgørende, at vi som bioanalytikere siger enten til eller fra, når vi kan bidrage med vores unikke viden fra det fag, vi er stolte af.
Det har den offentlige debat brug for, hvis den skal foregå på et kvalificeret niveau.

Mange hilsner fra Camilla