Archive for the ‘Ftalater’ Category

Ftalater

fredag, september 28th, 2012

Af Camilla Bjerreblodpose

Ftalater

Kære medlem

Miljøminister Ida Auken har besluttet, at ftalater skal fjernes fra alle produkter i Danmark. Dog med undtagelse af sundhedsvæsnet. At det bliver muligt at købe ftalatfri badeforhæng, hilser jeg velkomment, men at badeforhæng bliver prioriteret højere, end at bioanalytikere også skal beskyttes mod ftalater – det forstår jeg til gengæld ikke.
Ftalater er en fællesbetegnelse for en gruppe af stoffer, der bruges til at blødgøre plastik. Ftalater mistænkes for blandt andet at være hormonforstyrrende og dermed påvirke fertiliteten, men hvorfor udskiftes ftalaterne i sundhedsvæsnet ikke blot med ftalatfri produkter?
Et eksempel kan synliggøre dilemmaet: Lige før årtusindskiftet blev der i en dansk blodbank forsøgt at udskifte blodposer, der indeholdte ftalater med ftalatfri poser. Udskiftningen betød, at bioanalytikerne blev udsat for et andet stof, nemlig smørsyre. Smørsyre irriterer øjnene, lugter grimt og virker nærmest ætsende på huden - flere bioanalytikere fik arbejdsskader. Konklusionen er selvfølgelig, at smørsyre er vi heller ikke interesseret i. Et klassisk ”Pest eller kolera”- dilemma. Ftalater eller smørsyre?

Vi skal derfor være opmærksomme på, hvilke stoffer, der sættes i ftalaternes sted. Jeg håber, at kunne overbevise politikerne om at udvide forbuddet mod ftalater til at indbefatte sundhedsvæsnet. Det Økologiske Råd, der har samme dagsorden som dbio om udfasning af ftalater, har netop interviewet mig til en film, de er ved at producere. Ligeledes har vi en rigtig god dialog med Forbrugerrådet, der også presser på, for at få ftalater i sundhedsvæsnet omfattet af forbuddet. Hvis vi i samarbejde med blandt andet disse instanser får udvidet forbuddet, vil producenterne derefter blive nødt til at opfinde ftalatfri produkter. Det er netop i denne situation, at opmærksomheden mod de nye stoffer skal rettes. Forhåbentlig vil producenterne indse, at vi ikke vil acceptere arbejdsredskaber, der indeholder skadelig kemi, således at de fremadrettet tilbyder brugervenlige produkter.

Hilsner fra Camilla

P.s. Indenfor den seneste måned har der været en del indlæg om ftalater i den skrevne presse – jeg har haft to indspark på vegne af bioanalytikerne. (13/9 og 24/9)