Archive for the ‘Members only’ Category

Members only

tirsdag, september 4th, 2012

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Et ikke-medlem, der deltager i kravindsamlingen til overenskomsten!
Det er nøjagtig det samme som at deltage i et sammenskudsgilde og kun at have medbragt sit gode humør. Den går ikke Granberg – men hun kan nå at bage endnu, for her er nemlig plads til alle.

Jeg refererer her til en situation fra umiddelbart før, jeg blev valgt som næstformand. Et ikke-medlem ønskede at deltage i kravindsamlingen til den forestående overenskomstforhandling. Hun mente, at det var naturligt, at hun deltog på fyraftensmødet, hvor vi andre skulle finde ud af, hvilke krav vi i fællesskab ville sende til dbio.
Hendes argument var, at overenskomsten også påvirkede hendes arbejdsvilkår, og derfor skulle hun have mulighed for at give sit besyv med. Jeg forklare hende, at det er derfor vi andre er medlem, og om hun ikke også ville være med. Så hun kunne gøre sin indflydelse gældende. Det ville hun ikke, og derfor kunne hun selvfølgelig ikke deltage.

Eksemplet er sikkert et ud af mange lignende scenarier – konklusionen er dog ikke til at tage fejl af. Ikke-medlemmer har valgt deres fagforening fra, og derfor kan de ikke deltage ved kravindsamlinger, overenskomstorienteringer eller når der i øvrigt er nyt fra dbio.
Det er essentielt, at der er forskel på medlemmer og ikke-medlemmer. Ellers vil alle jo kunne komme til at tænke, jamen det går da meget fint for kollegerne, der ikke er medlem, så hvorfor skulle jeg ikke også kunne melde mig ud?

Den bedste måde at vise ikke-medlemmer, hvad dbio kan, er netop ved at inddrage dem. Vi vil jo alle rigtig gerne have alle vores kolleger med i vores faglige fællesskab. Men der må være en grænse. Deres betænkningstid er ikke uendelig. Så næste gang dbio er dagsordensat, er det ikke blot tillidsrepræsentantens, men alle medlemmers ansvar at bede ikke-medlemmerne om at gå – på en pæn og værdig måde. Hvis tillidsrepræsentanten synes, at det er svært at sige, kunne opbakningen fra et af de andre medlemmer måske være kærkomment. Så går det nemmere at få sagt næste gang. Eller også er der ingen ikke-medlemmer næste gang…

Hilsner fra Camilla