Archive for the ‘Coating af hospitalstøj med nanopartikler er dybt bekymrende’ Category

Coating af hospitalstøj med nanopartikler er dybt bekymrende

mandag, juni 25th, 2012

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

I dag afsendes nedenstående forespørgsel til Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Ingeniørens Nyhedsbrev og Dansk Center for Nanosikkerhed:

“Nyhedsbrevet Ingeniøren bragte den 20. juni 2012 en artikel: ”Belægning af nanopartikler gør hospitalsskjorten bakteriefri” . Af artiklen fremgår, at: ”Det er lykkedes irske forskere ved Limerick Universitet at reducere forekomsten af smittefarlige bakterier såsom den resistente stafylokokbakterie MRSA - også kendt som svinebakterien - på tekstiler ved at spraye overfladen med nanopartikler.”
Dernæst beskrives, at teknologien er beregnet til at blive brugt på hospitaler, hvor nosokomiel smitte (RED: opstået på et hospital) på verdensplan er skyld i, at 10% af patienterne pådrager sig en eller anden form for smitte, mens de er indlagt. Projektet ved Limerick Universitet kørte med EU-støtte i 2008-2011, og forskningsleder Patrick Cronin arbejder nu videre med teknologien for at kommercialisere den.

Danske Bioanalytikere ser med dyb bekymring på udsigten til, at sundhedspersonalets uniformer og kitler, patienternes sengetøj og beklædning m.v. inden for få år skal sprayes med nanopartikler for at blive bakteriefri.
Vi er generelt bekymrede for, at nanopartikler kan skade den menneskelige organisme, og specifikt gør tanken om, at hospitalspersonale og patienter skal bære nanomateriale direkte på huden, og at hospitalssenge skal være redt op med nanosengetøj os yderst ængstelige. Vi frygter for, at disse nanopartikler kan have utilsigtet virkning både på langt og på kort sigt, idet vi ikke finder det bevist, at nanopartikler er uskadelige for menneskers helbred og miljøet som helhed.

Danske Bioanalytikere udbeder sig derfor dokumentation for:
- at nanopartikler i den form, som her er beskrevet ift. nanomaterialer ikke er skadeligt, hverken på kort eller lang sigt
- nanopartiklernes giftighed – også i de omtalte mængder
- nanopartiklernes indvirkning på bakterier og deres mulighed for at blive resistente overfor stoffet.”

Om nanoteknologi er sundhedsskadeligt eller ej vides endnu ikke. Blot fordi muligheden for at minimere spredningen af bakterier er til stede, skal vi ikke acceptere, at underkaste os et tiltag, som vi ikke kender de helbredsmæssige konsekvenser af.

Hvis du hører eller læser om tiltag vedrørende lignenede tiltag, er du altid mere end velkommen til at kontakte mig på cbj@dbio.dk.

Mange hilsner fra

Camilla Bjerre