Archive for the ‘Du har ret til vaccination – brug din ret!’ Category

Du har ret til vaccination – brug din ret!

fredag, juni 1st, 2012

Af Camilla Bjerrevaccine120_hoj

Du har ret til vaccination – brug din ret!

Har du arbejde med blod, væv eller vævsvæsker? Vidste du, at du i så fald har ret til at blive vaccineret mod hepatitis B? Det er kommet mig for øre, at rigtig mange ikke er opmærksomme på denne ret, og jeg vil derfor i denne blog slå et slag for, at vi alle gør brug af denne ret.

Det skønnes, at ca. 3 promille af den danske befolkning har kronisk hepatitis B. Ifølge Sundhedsstyrelsen var hyppigheden blandt indlagte patienter i 2003 dog væsentlig større - nemlig ca. 1 %. Hepatitis B (smitsom leverbetændelse B) forårsages af et virus og smitter gennem blod og legemsvæsker fra personer, der er smittede. Smittevejen er i princippet ens ved hepatitis B og HIV, dog er hepatitis B-virus mere smitsomt end HIV.

Smitte med hepatitis B kan dog forebygges med vaccination, og i Sundhedsstyrelsens “Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis” fra juni 2002 anbefales det, at følgende personalegrupper tilbydes vaccination mod Hepatitis B:
”… laboranter, der ved daglig håndtering af blod skønnes at have en væsentlig risiko for uheld, der kan medføre eksposition for hepatitis B
… andet personale, der har en væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner, fx ved stik- eller skæreulykker med blodforurenede kanyler, knive m.v.”

Det betyder, at du vil være i målgruppen, hvis du i dit daglige arbejde håndterer blod, væv eller vævsvæsker, fordi der dermed er en risiko for uheld ved f.eks. stiklæsioner, der kan medføre eksposition for hepatitis B.
Hepatitis B udgør et væsentligt arbejdsmiljøproblem, som der skal tages hånd om. Dels kan eksposition for hepatitis B medføre kronisk leverbetændelse, der giver risiko for levercirrhose (skrumpelever) og øget risiko for leverkræft. Dels kan den daglige udsættelse for smittefare udgøre en psykisk arbejdsmiljøbelastning.

Derfor bør man på de enkelte arbejdspladser bakke op om det forebyggende arbejde og få indarbejdet vaccination, som en naturlig del i afdelingens forebyggelsesstrategi mod smitteoverførsel. Hvis det endnu ikke er tilfældet på din arbejdsplads, kan du jo opfordre din arbejdsmiljørepræsentant til at stille forslag i arbejdsmiljøorganisationen/ MED-systemet om indførelse af forebyggende vaccine til personalet på de arbejdspladser, hvor der en væsentlig risiko for eksposition for hepatitis B.

Også bioanalytikerstuderende bør tilbydes vaccination, eftersom de selvfølgelig udsættes for nøjagtig samme risiko som færdiguddannede, men de har bare ikke krav på det på samme måde som færdiguddannede. Netop derfor har Danske Bioanalytikere sendt et brev til tre ministre om i fællesskab at sørge for, at bioanalytikerstuderende får betalt deres vaccination mod Hepatitis B på lige fod med andre, der arbejder i sundhedssektoren. Læs brevet her

Vi har ret til vaccination, så hvorfor ikke gøre krav på denne ret?

Hilsner fra Camilla Bjerre