Archive for the ‘Tanker om de uskrevne regler’ Category

Tanker om de uskrevne regler

torsdag, marts 5th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Efter sommerferien skal der i dbio startes et projekt op om arbejdspladskultur. Projektet har til hensigt, at understøtte laboratorierne landet over i, at kulturen på arbejdspladsen skaber grobund for et åbent, udviklende, tillidsfuldt og positivt arbejdsklima for alle ansatte.

I min forberedelse frem til projektstarten, har jeg blandt andet læst følgende bog: “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked” af Mehmet Yüksekkaya. Bogen henvender sig til arbejdstagere med anden etnisk baggrund en dansk, som kan føle behov for at blive introduceret til de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked.

De uskrevne regler på en arbejdsplads kan variere fra land til land, hvorfor nogle etniske grupper kan føle behov for denne introduktion til de danske uskrevne regler, og andre etniske grupper ikke har dette behov.
Forfatteren Mehmet Yüksekkaya kommer i sin bog ind på 30 uskrevne regler, der for mig alle sammen var nogen, jeg kunne nikke genkendende til.

En af de regler jeg vil nævne her, er den uskrevne regel nummer 11: ”Spis frokost med dine kolleger”. I beskrivelsen af denne uskrevne regel kommer forfatteren ind på, at man på en dansk arbejdsplads spiser frokost sammen med sine kolleger. Og at man kommunikerer på dansk på arbejdspladsen, især under frokosten.

Efter min mening, gælder regel nummer 11 for alle medarbejdere. Frokosten er det tidspunkt, hvor vi har mulighed for at være sammen med vores kolleger og lære hinanden at kende, på en anden måde end man gør, mens man arbejder sammen. Det kan kun være med til at øge lysten til samarbejde og fremme arbejdsglæden, når man kender hinanden og har tillid til hinanden. Men hvis man ikke spiser med sine kolleger eller kun med en lille fast skare af kolleger, så lærer man ikke de andre at kende. Det gælder for kolleger med en anden etnisk baggrund end dansk, men det gælder i lige så høj grad for de arbejdspladser, der altid har faste sidepladser. Så man altid sidder sammen med ”de unge” eller ”dem fra forskningen” for eksempel.

Jeg synes, at det vil være hensigtsmæssigt at skrive nogle af arbejdspladsens egne uskrevne regler ned. Det kan blandt andet være en hjælp til nye kolleger. ”Plejer” på deres nye arbejdsplads er nemlig altid en smule forskellig, fra den arbejdsplads man kommer fra. At skrive uskrevne regler ned på en arbejdsplads kan derfor både være de ansatte til gavn men også fremtidige kolleger.

Det korte af det lange: “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked” af Mehmet Yüksekkaya er en rigtig læseværdig bog for alle, der er interesseret i arbejdspladskultur, og at skrive de uskrevne regler på sin arbejdsplads ned er med til at fremme den gode samarbejdskultur.

Så mange var ordene denne gang.

Venlige hilsner

Camilla