Hvorfor stikker vi ikke?

december 15th, 2014

Brug os – vi stikker ikke. Den sætning har der været meget debat omkring på laboratorierne, og netop det har været en af pointerne med kampagnen. En samtalestarter om, hvordan du kan brande bioanalytikerfaget.

På årskursus for Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter blev Camilla, Bert og jeg stillet en del spørgsmål ved en paneldebat. Der var ikke tid til at svare på det hele, så her kommer svar på et par af spørgsmålene vedrørende kampagnen: Brug os – vi stikker ikke.

Kampagnen blevet til i samarbejde mellem en gruppe af medlemmer i dbio, FU og et konsulentfirma. Opgaven var at skabe den gode, korte fortælling om bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner – til medlemmerne og til sundhedsvæsnets øvrige aktører.

Anbefalingen fra konsulentfirmaet blev, at vores kernefaglighed er styrken og afsættet for bevægelsen. Vi skulle passe på ikke at gøre rolle som diagnostisk samarbejdspartner for bred. Og der skulle vækkes en interesse med et kort og klart budskab.

For en bioanalytiker kommer fagligheden altid i første række, og det er en stor styrke. Det betyder, at man altid kan regne med et svar fra os, og det er altafgørende i sundhedsvæsnet.

Men det ved læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i forvejen. Vores udfordring er snarere den lidt introverte personlighed, der følger med høje faglige standarder.

Derfor er kampagnen ikke et argument for vores faglighed, men en samtalestarter med glimt i øjet.

brug-os2

Kernefortællingen i kampagnen er:

Bioanalytikere er verdensmestre i at tage prøver, analysere og finde de rigtige svar. 80 procent af alle diagnoser stilles på baggrund af vores analyser.

Men vores viden om prøveforløb, effektivisering og kvalitetssikring kan bruges meget mere – til gavn for både patienter og kolleger.

Så brug os – vi stikker ikke. I hvert fald ikke hele tiden.

Der er ingen, der er bedre til vores fag end os. Sammen skal vi forsøge at formidle dette med et glimt i øjet og vi stikker ikke. Hvis vi alle arbejder med brandingen af bioanalytikernes kompetencer, er jeg sikker på, at vi vil få endnu mere indflydelse og gøre vores fag meget mere interessant.

Jeg oplever, at mange bioanalytikere synliggør vores fag i dag, og jeg håber, I også vil være med.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle hilsen Martina

pixelstats trackingpixel

Mobning: Den Passive (3. af 6)

december 8th, 2014

skarmbillede-2014-11-14-kl-124259

Kære medlem

4% af medlemmerne i dbio’s arbejdsmiljøundersøgelse oplever mobning fra kollegerne. Det er 4% for mange. Derfor vil jeg i seks blogs invitere til dialog om de forskellige roller, Bar Social og Sundhed har defineret, der typisk er i en mobbesituation. En rolle i hver blog. I denne skal du møde Den Passive:

Den Passive overser og overhører det, som foregår og gør ingenting – altså en person, der ikke anerkender/erkender, at der er et problem blandt kollegerne, og således ikke gør noget for at bremse mobberen. Et vidne, der ignorerer mobningen, og ignorerer de følelser af afmagt mobbeofferet har.

I materialet fra BAR oplistes en række råd, og summen af alle disse råd er: SIG FRA!

Det kan være overfor mobberen, til ledelsen, til arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten, men det vigtigste er at agere.

Har du sagt fra?

Hilsner fra Camilla

pixelstats trackingpixel

Mobning: Assistenten (2. af 6)

november 26th, 2014

skarmbillede-2014-11-14-kl-1242391

Kære medlem

4% af medlemmerne i dbio’s arbejdsmiljøundersøgelse svarer, at de oplever mobning fra kollegerne. Det er 4% for mange. Derfor vil jeg i seks blogs invitere til dialog om de seks forskellige roller, som Bar Social og Sundhed beskriver som typiske i en mobbesituation. En rolle i hver blog – vær opmærksom på, enkeltpersoner sagtens kan bestride forskellige roller på forskellige tidspunkter.

En person er nemlig ikke kun den ene eller den anden type, og hånden på hjertet - jeg tror, at vi alle også vil kunne genkende os selv i en eller flere af de seks roller. Målet med disse blogs er at sætte fokus på de forskellige roller, vi indtager i mobbesituationen -  ikke at pege fingre. Betragt dette som en opfordring til, at vi alle tænker i at sige fra, hvis vi oplever, at en kollega udsættes for mobning.

I denne blog skal du møde Assistenten:

Assistenten samarbejder med mobberen og deltager aktivt i mobningen – altså en person, der hjælper mobberen med at udføre negative handlinger eller tydeligt billige mobberens handlinger ved fx at grine sammen med dem i mobbesituationen og ikke siger fra overfor mobberens handlinger.

Hos assistenten kunne ligge en frygt for selv at blive offer for mobberens handlinger, hvorfor assistenten vælger at gå med på mobberens handlinger. Hvis mobning skal til livs, er alle nødt til at tage ansvar og vælge, hvor i mobbesituationen, man ønsker at stå.

Har du sagt fra overfor mobning?

Hilsner fra Camilla

pixelstats trackingpixel

Mobning: Kuglestøberen (1. af 6)

november 18th, 2014

Kuglestøberen

Kære medlem

4% af medlemmerne i dbio’s arbejdsmiljøundersøgelse svarer, at de oplever mobning fra kollegerne. Det er 4% for mange. Derfor vil jeg i de næste seks blogs invitere til dialog om de seks forskellige roller, som Bar Social og Sundhed beskriver som typiske i en mobbesituation. En rolle i hver blog – vær opmærksom på, enkeltpersoner sagtens kan bestride forskellige roller på forskellige tidspunkter.

En person er nemlig ikke kun den ene eller den anden type, og hånden på hjertet - jeg tror, at vi alle også vil kunne genkende os selv i en eller flere af de seks roller. Målet med disse blogs er at sætte fokus på de forskellige roller, vi indtager i mobbesituationen -  ikke at pege fingre. Betragt dette som en opfordring til, at vi alle tænker i at sige fra, hvis vi oplever, at en kollega udsættes for mobning.

I denne blog skal du møde Kuglestøberen:

Igangsætter mobbehandlingerne i det skjulte – altså en person på arbejdspladsen, der ved at danne rygter eller bagtaleri, får andre parter spillet ud mod hinanden. Kuglestøberen kan fx sætte spørgsmålstegn ved en kollegas faglige kundskaber og sige det til en tredje person, som derefter handler ud fra denne forståelse. Det kan også være, at Kuglestøberen spreder rygter - på baggrund af formodninger fremfor fakta - om fx alkohol- eller pillemisbrug. Dette uden at tage en snak med hverken den berørte eller ledelsen.

I materialet fra BAR oplistes en række råd, og overfor Kuglestøberen er særligt den person, der lægger ører til Kuglestøberen, der er i spil:

”Råd til kollegaen, der er vidne til mobning:

• Sig fra over for mobning
• Lyt til den kollega, der føler sig mobbet
• Gå til leder samt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant”

Således lægges der op til, at hvis Kuglestøberen skal bremses i sit forehavende, er det primært de øvrige kollegaer, der har et ansvar for at sige fra.

Har du sagt fra?

Hilsner fra Camilla

pixelstats trackingpixel

Jeg er forelsket i en kandidat

juli 8th, 2014

Igennem mit arbejde som næstformand i danske bioanalytikere er jeg blevet forelsket.
Jeg er forelsket i en kandidat – en monofaglig kandidat for bioanalytikere. Jeg bliver helt varm inden i, når jeg tænker på kandidaten.

Hvorfor så denne forelskelse?
Jeg ser det som en unik mulighed for at udvide familien af bioanalytikere. I dag er der dedikerede bioanalytikere, undervisere, ledere, studerende, kvalitetsansvarlige og mange flere. Med en kandidat i familien kan bioanalytikere få synlige karriereforløb i eget fag, flere vil forske i eget fag, og bioanalytikere vil blive endnu mere attraktive på arbejdsmarkedet, både det offentlige og private.

Kan andre se det fantastiske ved kandidaten? Det er et af mine mål at få andres hjerte til at banke for kandidaten. Der er mange opgaver i dag på laboratorierne, som varetages af akademikere. Disse opgaver ligger lige til højrebenet for denne kandidat. På det private arbejdsmarked er der opgaver med bl.a. metodeudvikling, som ligger og venter på vores kandidat.

I disse dage har flere erfarne bioanalytikere, ledere, bioanalytikere med andre typer kandidatuddannelser og ph.d. i rygsækken meldt sig på banen for at give et nap med i udvikling af kandidaten.

Jeg håber, at I bliver lige så vilde med kandidaten, som jeg er. Stolthed over bioanalytikerfaget styrkes, og vi kan få endnu flere kolleger, som vi kan spejle os i og være stolte af. Jeg håber og krydser alt, hvad krydses kan, for, at det bliver til noget med den kandidat. At det bliver en lykkelig forelskelse.

Med ønsker om en dejlig sommer til alle
hilsen Martina

pixelstats trackingpixel